Entusiastlik perefirma - rajatud enda keskkonna hoiuks!
EAFRD toetab Mahefarm OÜ sööda-, põlluharimise-, biokütuse tootmiseks vajaliku masina soetamisega.